... (several lines of customized programming code appear here) Tiện Ích
  • Slide 0
  • Slide 1

Tiện Ích

TIỆN ÍCH VEROSA PARK

VEROSA PARK có những tiện ích độc đáo như hồ cảnh quan Oceania, khu vui chơi trẻ em, chòi nghỉ, khu tập yoga, đồi thiền, khu chơi cờ, vườn chăm chim, nhà ngắm cảnh, khu BBQ, sân khấu ngoài trời….

tienich

1a

VEROSA CENTER

2a

SUNSHINE POOL

3a

OLYMPUS PLAYGROUND

4a

GYM

/*%%SmartyNocache:1834484348633c5c7bb88d70_14630872%%*//*/%%SmartyNocache:1834484348633c5c7bb88d70_14630872%%*/echo (get_option('hotline')) /*%%SmartyNocache:1834484348633c5c7bb88d70_14630872%%*/';?>/*/%%SmartyNocache:1834484348633c5c7bb88d70_14630872%%*/ /*%%SmartyNocache:1834484348633c5c7bb88d70_14630872%%*//*/%%SmartyNocache:1834484348633c5c7bb88d70_14630872%%*/display_edit_option_icon('hotline', 'text') /*%%SmartyNocache:1834484348633c5c7bb88d70_14630872%%*/';?>/*/%%SmartyNocache:1834484348633c5c7bb88d70_14630872%%*/
Copyright © 2017 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS Zland.vn